dilluns, 11 d’abril del 2011

República i democràcia: termes que no sempre són sinònims


DIMARTS 12 d'ABRIL de 2011, a les 19 hores, al Casal Pere Quart de Sabadell, es desenvoluparà la NOVENA CONFERÈNCIA del cicle “Els orígens del futur. Elements de republicanisme”, organitzat per l'Associació Sabadell per la República i l'Aliança Francesa, amb la col·laboració del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB.

Aquesta conferència serà pronunciada per JOAQUÍN MIRAS, i es titula

República i democràcia: termes que no sempre són sinònims

Tots dos conceptes es refereixen a l'ordre que organitza la societat, és a dir, la polis o la civitas. Són termes que no procedeixen de l'elaboració teorética, són part de l'ethos o cultura de vida. Ambdues paraules sostenen la sobirania real dels ciutadans sobre la seva societat.

La diferència fonamental estreba en la manera de definir l'univers d'individus que constitueix la ciutadania. En l'ordre republicà no està definida d'entrada la idea de la universalitat de drets i deures. És la democràcia la branca republicana que obre aquesta porta. Des del seu origen es denominava democràcia a el “poder del demos”, és a dir, dels pobres. A més, enfront del caràcter institucional de la república, la democràcia és un moviment organitzat. Democràcia és nom de moviment.

JOAQUÍN MIRAS és filòleg, professor de l'IES Pau Vila de Sabadell. Ha treballat en la restitució del pensament polític republicà a la reflexió marxista, massa dominada pels molt influents corrents més economicistes. Miras és autor de Repensar la política, refundar la izquierda (El Viejo Topo, Barcelona, 2002) i de nombrosos articles a les revistes Rebelión, Sin Permiso i El Viejo Topo, com ara “Sobre la tradición revolucionaria popular”, “Para fundar una república”, “La democracia jacobina”, “El debate de la izquierda: la educación del educador”, etc. En l'actualitat prossegueix les seves reflexions teòriques, que li han ocupat i preocupat durant els últims anys, sobre la democràcia republicana.