dimecres, 19 de març del 2014

Convocatòria d'Assemblea de l'Associació Sabadell per la República


ASSOCIACIÓ SABADELL PER LA REPÚBLICA
Convocatòria d'Assemblea, oberta a les persones que en són sòcies, simpatitzants i amigues
Dilluns 24 de març 2014, a les 19 hores, al Casal Pere Quart, sala 4 (2n pis)
Amigues i amics,
Els pocs efectius (persones) per mantenir les activitats de l'Associació (Butlletí d'informació, organització de conferències com les realitzades durant 4 anys, accions, etc.) va portar a que aquesta Associació perdés energia per donar-li continuïtat, arribant a la paràlisi que ha durat fins ara.
Els membres de la Junta de Gestió pensem que val la pena intentar la reactivació de l'Associació Sabadell per la República.
La situació política i social que viu el nostre país i l'augment del desprestigi de la Monarquia (guanyat a pols per aquesta família "reial" que ha estat la principal promotora de noves simpaties republicanes), ha creat una nova situació que fa reprendre noves il·lusions encaminades a posar fi a aquesta podrida Monarquia i dotar a la nostra societat d'un sistema polític més just: la República. Avui, aquest possible canvi, es veu més a prop que mai.
No podem esperar que en aquest sistema la pròpia Monarquia s’extingeixi per si sola. Té possibilitats de regenerar-se, i això els republicans i republicanes ho hem d'impedir. Ara és quan, més que mai, les republicanes i republicans hem de generar noves forces, amb més il·lusió, per contribuir a accelerar el canvi.
Per tot lo exposat, demanem i proposem a tots els socis i simpatitzants que, junts, refem l'Associació i li donem un contingut actiu.
Per a parlar de tot plegat, et convoquem a assistir a l’ Assemblea que se celebrarà el proper dia 24 de març a les 19 hores.
L’ordre del dia previst és el següent:
1er.- Lectura i aprovació si s’escau de l’informe balanç del president que adjuntem a continuació.
2on.- Debat sobre la continuïtat o no de l’Associació.
3er.- Si s’escau, programa d’activitats i renovació de la junta.
Salutacions per a tots i totes.
Informe-balanç (redactat pel president sortint)
L’Associació Sabadell per la República (SxR) es va constituir formalment l’any 2005, per iniciativa d’un grup de persones que es reunien des de feia dos anys, cada 14 d’abril, per tal de commemorar la proclamació de la Segona República. SxR està inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. A la seva declaració programàtica deia el següent:
          I.    L’Associació Sabadell per la República és una entitat que agrupa a persones que tenen els objectius següents:
a)  Recuperar la memòria històrica de la trajectòria republicana del nostre poble
b) Reflexionar sobre la vigència i reformulació dels valors republicans (democràcia, federalisme, laïcitat, separació de poders, cultura de la pau, preeminència de l'ètica civil i de l'austeritat, diàleg entre els pobles, pensament il·lustrat, justícia social, solidaritat...).
c)  Difondre aquests valors entre la ciutadania, especialment entre la joventut
Aquests objectius estaran encaminats a aconseguir la recuperació de la República com a forma de govern per als nostres pobles.
        II.    Les activitats regulars de l’Associació consistiran en:
a) Organitzar conferències i cursos sobre la història i significat del republicanisme a Sabadell, a Catalunya i a Espanya.
b) Organitzar debats entorn del federalisme (incloent-hi els relatius al dret d'autodeterminació), del laïcisme (d'urgent i necessària actualitat en aquests dies d'asfixiant omnipresència clerical), i dels altres valors de la Il·lustració i de la concepció republicana de la política i de la vida en comú.
c)   Coordinar les activitats polítiques de l’Associació amb les d'altres grups que tinguin els nostres mateixos propòsits, tant de la comarca, com de la resta de Catalunya i dels altres territoris que avui pateixen la monarquia, per a treballar tots junts per la instauració de la República.
En el compliment d’aquests propòsits i durant els anys següents, SxR va organitzar activitats de caràcter simbòlic republicà, com el sopar anual de commemoració de la Segona República (des de 2003) i l’acte de tapar els rètols del carrer que a l’actualitat encara es diu d’Alfons XIII amb uns cartells on es podia llegir “Carrer de la República”. Alhora, es van organitzar diferents conferències al voltant de la història i els valors del republicanisme, en particular quatre Cursos de Republicanisme, en col·laboració amb el Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB i l’Alliance Française de Sabadell. El primer, que va tenir lloc entre octubre del 2007 i febrer del 2008, va estar compost de 15 conferències; el segon, entre febrer i maig del 2009, també de 15; el tercer, entre febrer i juny del 2010, va tenir 18 sessions i el quart, entre febrer i maig del 2011, en va tenir 15. Tots aquests actes van comptar amb una assistència considerable  i repercussió mediàtica a la nostra ciutat i comarca, tot i que l’esforç organitzatiu va recaure en un nombre molt reduït de persones.
Per circumstàncies molt diverses, que han afectat el nucli que va impulsar i organitzar les activitats mencionades, durant aquests últims anys (des de maig del 2011), l’activitat de SxR s’ha reduït considerablement, limitant-se als actes simbòlics del mes d’abril (sopar de fraternitat i col·locació del rètol “carrer de la República”).
Tot i així, al món han seguit succeint coses importants: en primer lloc, la terrible crisi econòmica mundial, com a resultat de la principal contradicció de la espècie humana, que confronta la oligarquia capitalista (a la seva fase especulativa actual) amb les classes oprimides i explotades. A Espanya, els representants polítics que defensen objectivament els interessos d’aquesta oligarquia són principalment els partits dinàstics (PP i PSOE) i les dretes nacionalistes (CiU, PNV, CC...). A aquesta crisi de caràcter mundial, s’ha de sumar aquella que corroeix el règim postfranquista: crisi econòmica més aguda que als altres països del nostre entorn, corrupció dels partits dinàstics (PP-PSOE), descrèdit creixent de l’aparell de l’Estat (monarquia, judicatura, partits polítics...), descrèdit que també arriba als sindicats majoritaris, que es veuen com a còmplices del règim (o, com a mínim, com a beneficiats de la corrupció general).
En particular, una de les conseqüències més visibles de la crisi del joancarlisme és aquella que afecta el disseny de l’ anomenat “Estat de les Autonomies”. Després del fracàs de la reforma de l’Estatut, a Catalunya ha crescut exponencialment el sentiment independentista i s’ha obert un procés sobiranista que reclama poder exercir quan abans el dret d’autodeterminació per tal de, donat el cas, proclamar la independència de Catalunya.
A la vista d’aquesta situació, el secretariat de SxR s’ha reunit recentment per considerar si té sentit i és possible la continuïtat de les activitats de la nostra Associació. En principi, es considera que segueixen tenint vigència els propòsits fundacionals, especialment el debat al voltant dels valors republicans, tan necessaris per la urgent regeneració ètica i política de la nostra societat.
D’una altra banda, es pensa que en el sí de les activitats de SxR poden sentir-se representats tant aquells que aspiren a l’establiment de la III República Federal espanyola com aquells que desitgen la creació d’una República catalana independent.
Tanmateix, per la represa de les activitats i la presència pública de SxR, és necessari que la decisió sigui presa pels socis i simpatitzants en assemblea oberta i que, a més, existeixi un compromís de treball que permeti dissenyar i realitzar un programa d’activitats pel futur immediat.