dilluns, 5 de gener del 2009

Sabadell per la República (SxR)


Des de l'Associació Sabadell per la República us donem la benvinguda al nostre blog en el que anirem deixant de forma regular noticies sobre la nostra activitat, diferents articles sobre republicanisme, i el nostre Butlletí, que veu la llum amb el seu primer número aquest mes de gener del 2009.


A l'Associació Sabadell per la República agrupem a les persones que, a més de recuperar la memòria històrica de la trajectòria republicana del nostre poble, volen reflexionar sobre la vigència dels valors republicans (democràcia, federalisme, laïcitat, separació de poders, cultura de la pau, austeritat, diàleg entre els pobles, pensament il·lustrat, justícia social, solidaritat...) i difondre aquests valors entre la ciutadania, especialment entre la joventut.
Aquestes reflexions i debats tenen com a objectiu a més llarg termini anar creant les condicions intel·lectuals i ideològiques perquè el republicanisme sigui majoritari a la nostra societat, possibilitant d'aquesta manera l'adveniment de la III República.
Fins al moment, les activitats que hem realitzat com a Associació són de tres tipus:
• Estudi i reflexió: conferències, debats, Primer Curs de Pensament Republicà.
• Fraternitat carregada de simbolisme: els "sopars republicans", la col·locació cada 14 d'abril del rètol "Carrer de la República" en el carrer que ignominiosament encara es diu Alfonso XIII.
• Coordinació amb els diversos grups republicans existents a Catalunya.Per contactar amb nosaltres, el nostre e-mail: sabadellperlarepublica@gmail.com