diumenge, 20 de febrer del 2011

Roma città aperta: la resistència antifeixista i l'estratègia comunista


OBSERVEU QUE LA PROPERA SETMANA LA CONFERÈNCIA ÉS EN DIJOUS

El proper DIJOUS 24 de FEBRER de 2011, a les 19 hores, al Casal Pere Quart de Sabadell, es desenvoluparà la SEGONA CONFERÈNCIA del cicle “Els orígens del futur. Elements de republicanisme”, organitzat per l'Associació Sabadell per la República i l'Aliança Francesa, amb la col·laboració del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB.

Aquesta conferència serà pronunciada per RAMON ALQUÉZAR, i es titula

Roma città aperta: la resistència antifeixista i l'estratègia comunista

A la conferència, il·lustrada amb fragments de la pel·lícula, s'analitzarà la globalitat de la resistència antifeixista, prèvia a l'alliberament de Roma (juny de 1944), així com el context de l'estratègia del Partit Comunista Italià a partir de la formació del govern del mariscal Badoglio (juliol de 1943).

Roma città aperta” (1945) va ser dirigida per Roberto Rossellini i interpretada per Ana Magnani, Aldo Fabrizi i Marcello Pagliero. En la Roma dels anys 1943-1944, ocupada pels nazi-feixistes, la lluita, els sofriments, els sacrificis de la gent es relaten a través de les vivències d'una dona del poble, d'un sacerdot i d'un enginyer comunista. Filmada entre dificultats econòmiques i organitzatives de molts tipus, la pel·lícula va imposar a tot el món la visió i representació de les coses reals i noves, la qual cosa va ser coneguda més tard amb el nom de neorealisme.

RAMON ALQUÉZAR és professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB. Està especialitzat en l'analisi de les relacions entre cinema i història, especialment focalitzat en el tema de la guerra civil espanyola. Entre els seus llibres, articles i capítols de llibre més coneguts estan “El cinema com a instrument en l'ensenyament de la història contemporània”, “Brigades Internacionals i ajut internacional”, “L'Ajuntament de Barcelona en el marc del Front d'Esquerres”, “La pàtria dels humans: història del socialisme català”, “Esquerra Republicana de Catalunya. 70 anys d'història”, “Azaña i els fets d'octubre del 1934”, “El Front Obrer de Catalunya”, “Alguns moments de la història de Catalunya i la seva anàlisi cinematogràfica” i “Cinema i Història”. La seva última publicació és «La Semana Trágica en el cine», que forma part del llibre «La Semana Trágica en Cataluña», Barcelona, 2009.

dilluns, 14 de febrer del 2011

Republicanisme, ciència i tècnica: Narcís Monturiol


El proper DIMARTS 15 de FEBRER de 2011, a les 19 hores, al Casal Pere Quart de Sabadell, es desenvoluparà la PRIMERA CONFERÈNCIA del cicle “Els orígens del futur. Elements de republicanisme”, organitzat per l'Associació Sabadell per la República i l'Aliança Francesa, amb la col·laboració del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB.

Aquesta conferència serà pronunciada per GUILLERMO LUSA, i es titula

Republicanisme, ciència i tècnica: Narcís Monturiol

A mitjan segle XIX es produeix en tota Europa una confluència entre dos anhels o aspiracions. D'una banda, transformar les relacions socials i polítiques, en demanda de justícia i llibertat; per un altre, augmentar el coneixement científic i estendre mitjançant la tècnica el domini de l'espècie humana sobre la naturalesa. Així, alguns grups socials i ideològics sostindran que els descobriments i avanços en el camp de la ciència i de la tècnica poden estimular o afavorir els processos de revolució política i social. Al nostre país, qui millor representa aquesta tendència és el grup de comunistes cabetians catalans, entre els quals destaca Narcís Monturiol (1819-1885). En el transcurs de la conferència, a més de passar revista a la complexa vida de tan notable polític i inventor, s'examinaran qüestions relatives als processos d'invenció i als seus protagonistes (tècnics i enginyers), amb especial atenció als Ictíneos de Monturiol.

GUILLERMO LUSA és doctor enginyer industrial i professor (ara jubilat) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat el promotor, organitzador i responsable dels ensenyaments d'Història de la Ciència i de la Tècnica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i en altres centres de la UPC. Com a Director de la Biblioteca de l'ETSEIB va impulsar la catalogació del seu fons històric. És membre fundador de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias (1978) i de la Societat Catalana d\'Història de la Ciència i de la Tècnica (1991).

És autor de diverses publicacions d'història de la matemàtica, sobre la matemàtica en l'enginyeria i sobre l'educació tècnica als segles XIX i XX. Els seus primers treballs van tractar sobre la història de les relacions entre Matemàtica i Enginyeria, especialment en la formació de la professió d'Enginyeria Industrial (1850-1975). Posteriorment s'ha dedicat a investigar sobre la història de la formació dels enginyers a Espanya i al món, concentrant-se en la història d'un dels centres més antics i rellevants, l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona (creada en 1851, sobre la base d'estudis existents des de 1769). Lusa edita anualment una col·lecció monogràfica (els Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona), de la qual ja han sortit 20 números, dedicada a analitzar i donar a conèixer els documents més significatius de la història d'aquest centre.

Fins a la seva jubilación, Lusa ha estat el coordinador del Grup de Recerca d’Història de la Ciència i de la Tècnica de la UPC, director de la revistaQuaderns d’Història de l’Enginyeria i responsable de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC.

NOTA DE PREMSA PRESENTACIÓ QUART CURS SOBRE EL PENSAMENT REPUBLICÀ i DEMOCRÀTIC

Els representants de les tres entitats organitzadores, Guillermo Lusa (Associació Sabadell per la República), Sébastien Bauer (Aliança Francesa) i Martí Marin (Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB) han presentat als mitjans de comunicació el Quart Curs sobre Pensament Republicà i Democràtic.

Es tracta d'un conjunt de 15 conferències (una per setmana), impartides per prestigiosos especialistes. El curs té validesa acadèmica per als estudiants de la UAB, però està obert a la ciutadania de Sabadell, que pot assistir lliure i gratuïtament a cadascuna de les seves sessions.

En aquesta ocasió els ponents seran (per ordre d'intervenció) Guillermo Lusa, Ramon Alquezar, Josep Lluís Martin Ramos, Francisco Morente, Manuel Santirso, Carme Molinero, Lluís Ferran Toledano, Miquel Izard, Joaquín Miras, Francesc Espinet, Borja de Riquer, Xavier Domènech, Alejandro Andreassi, Artur Domingo i Joan Tafalla.

El curs, que s'estendrà al llarg de quatre mesos, comença el proper dimarts 15 de febrer, a les 19 hores, en el Casal Pere Quart, i conclourà el 31 de maig.

Sabadell, 8 de febrer de 2011